เช็ค file system windows ซ่อมไฟล์วินโดด้วย sfc command

ตรวจสุขภาพ file system ของ windows กัน 

sfc  scannow

 

 

คงเคยลง program third party ต่างๆบน Windows อยู่ดีๆ แล้ว Windows ก็เกิดอาการ เอ่อ ขึ้นมาหรือเกิดอาการ แปล่งๆ หรือไม่ก็อีกอย่าง Virus บางตัวแผร่เชื้อไปใน Windows system file ของคุณแล้ว

วิธีแก้อย่างง่าย ก่อนที่จะถึงขนาด repair windows ก็คือ ใช้ command ของ windows ที่ให้มาคือ

“sfc” :  System File Checker

Windows ที่ใช้ sfc command ได้คือ Windows 2000,Windows XP,Windows Vista,Windows 7

ทาง Microsoft ให้คำจำกัดความ sfc command ว่า “System File Checker gives an administrator the ability to scan all protected files to verify their versions. If System File Checker discovers that a protected file has been overwritten, it retrieves the correct version of the file from the cache folder (%Systemroot%\System32\Dllcache) or the Windows installation source files, and then replaces the incorrect file. System File Checker also checks and repopulates the cache folder. You must be logged on as an administrator or as a member of the Administrators group to run System File Checker. If the cache folder becomes damaged or unusable, you can use the sfc /scannow, the sfc /scanonce, or the sfc /scanboot commands to repair its contents. ”

สรุปง่ายๆคือ คำสั่ง sfc จะทำการตรวจหาไฟล์ของ windows พวก System พวก dll ว่า Version หรือ Signature ถูกต้องมั๊ยถ้าไม่ถูก มันก็จะทำการ Replace Version ที่ถูกต้องลงไปแทน

อย่ารีรอ เปิด command ขึ้นมา พิมพ์ sfc /scannow

** ก่อนใช้ command sfc อาจจะต้องใส่แผ่น windows ใน cd-rom ด้วยครับ

เพิ่มเติม option ของ command sfc พิมพ์ sfc/?

ตัว command sfc จะ check version ของ system file ถ้า system ตัวไหนมีปัญหา หรือไม่ใช่ Version ของมันก็จะ copy system file จาก windows cd ลงไปให้โดยอัตโนมัติครับ

Command Option ที่สำคัญคือ

/SCANNOW Scans all protected system files immediately. (เริ่มสแกนทันที)
/SCANONCE Scans all protected system files once at the next boot.(ทำการสแกนเมื่อเริ่ม Windows ครั้งต่อไป)
/SCANBOOT Scans all protected system files at every boot.(ทำการสแกนทุกครั้งที่ boot)

sfc command ซ่อมไฟล์วินโด

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *