Category Archives: เรื่องอื่นๆทั่วๆไป

ไไไใเนนเสำใแนท ค่อยๆพิมพ์ เปลี่ยนภาษาก่อนนะ

ไไไใเนนเสำใแนท = www.google.com ไไไใเนนเสำใแนท ไไไใเนนเสำใแนท คนที่รีบๆจะเป็นอย่างนี้ล่ะ เหอๆ…. วิธีแก้คือ….ยังคิดไม่ออกครับ…. No related posts.

Continue reading »